Grunnleggende informasjon
ByParken prospekt for trinn 2. Spott lakk over logo på forsiden.

Arbeidsgiver
BYRAA Bodø

Bidrag:

Fasademarkering, kart, oppsett av dokument og samarbeid om layout. Trykksak er basert på Prospekt trinn 1, men med endringer i tekst, farge og layout av leilighetssidene.