Grunnleggende informasjon
Helsideillustrasjon for Iris Salten om annonsering av bilvrak.

 

Arbeidsgiver
Whitefox

Bidrag:
Illustrasjon og oppsett av layout i forbindelse med avisannonse og nettannonse.