Grunnleggende informasjon
Nettside/app av sosial platform for sterke kvinner.

Bidragsyter
Gruppeprosjekt via NTNU avd. Gjøvik